September 2018

Judge –

 1st 2nd   3rd
Ram Mr & Mrs G Hampstead Mrs S Chadwick Mr & Mrs G Hampstead
Ewe Mr & Mrs G Hampstead Mr & Mrs G Hampstead Mrs S Chadwick
Ewe Lamb Mrs S Chadwick Mr & Mrs G Hampstead Mrs S Chadwick

 

Champion Mr & Mrs G Hampstead’s Ram
Reserve Champion Mrs S Chadwick’s Ewe Lamb